March 7, 2019 in Sin categoría

Declaració Universal dels Drets Humans

Article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.

La violència contra les dones i les nenes es un problema de dimensió global. 1 de cada 3 dones a nivell mundial ha patit o pateix violència de gènere, i l’abusador en la majoria de casos és algú conegut o proper.

Article 2. Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d’opinió pública o d’altra mena, d’origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe.

Es calcula que de tots els casos de violència de gènere denunciats, aquests només representen entre un 5  i un 10% de la violència real. Organismes internacionals han subratllat que aquest tipus de violència és la primera causa de mort o invalidesa de les dones entre 15 i 44 anys.

Article 3.Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.

Es calcula que el 35% de les dones de tot el món ha patit violència física i/o sexual en algun moment de la seva vida per part de la seva parella o d’una persona que no ho era.

Una enquesta feta al 2017 als 28 Estats membres de la UE va revelar que entre un 45% i un 55% de les europees han patit assetjament sexual, des de comentaris ofensius o tocaments fins a assetjament a les xarxes o al mòbil

Article 4. Ningú no ens pot esclavitzar. L’esclavitud està prohibida en tots els casos.

Hi ha 4 milions de persones víctimes del tràfic d’éssers humans, i el 98% són dones.

Article 5. Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Es calcula que 200 milions de nenes i dones han patit algun tipus de mutilació/ablació genital femenina a 30 països. I que unes 5.000 dones són assassinades anualment per crims d’honor i atacs amb àcid.

Article 10. Tota persona té dret, en règim d’igualtat, que la seva causa sigui portada equitativament i imparcialment en un tribunal independent i imparcial.

Moltes dones víctimes de violència de gènere viuen un procés de victimització secundària o revictimització per part de les instàncies policials i judicials. Aquesta revictimització es dona a través d’un tracte degradant, qüestionant la situació de violència viscuda i dubtant de la veracitat dels fets. Alhora, tampoc disposen de suficients recursos en el moment de realitzar l’atenció a la víctima, i amb poca o nul.la formació en perspectiva de gènere.

Article 12. Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d’atemptats contra la seva fama o reputació.

Just després de la sentència de “la Manada” es publicaren a les xarxes socials i a mitjans digitals, el nom, cognoms, imatge i una còpia del DNI de la víctima.

Article 16.

⦁ Quan tenim edat de casar-nos, tenim dret a fer-ho sigui quina sigui la nostra raça, el nostre país d’origen o la nostra religió. Les dones i els homes tenim els mateixos drets quan som casats i quan ens separem

⦁ No hi ha ningú que ens pugui obligar a casar-nos i, si ho fem, el govern del nostre país ha de protegir la nostra família.

A escala mundial, més de 700 milions de dones que viuen actualment es casaren essent nenes (tenien menys de 18 anys). I d’aquestes dones, 250 milions ho feren abans dels 15 anys.

Article 23.

⦁ Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball i a la protecció contra la desocupació.

⦁ Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari per igual treball.

Per realitzar la mateixa feina les dones guanyen entre un 10 i un 30% menys de salari que els homes.

A Espanya, el salari mig anual de la dona és un 22% més baix que el de l’home. I el 97,3% de les feines a temps parcial són realitzades per dones.

Article 25.

⦁ La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a una assistència especials. Tot infant nascut en el matrimoni o fora d’ell, frueix d’igual protecció social.

Hi ha 68 milions menys de nenes al món que de nens. La causa són els avortaments selectius i els infanticidis. Hi ha 30 i 38 milions menys de nenes que de nens a l’Índia i a la Xina respectivament.  

Article 26.

1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental. L’ensenyament elemental és obligatori.

Dos  terços (el 66,6%) dels 776 milions de persones analfabetes al món són dones; és a dir, aproximadament 518 milions. Segons la UNESCO, el percentatge global de dones i nenes sense alfabetitzar no ha millorat des de 1990.


DEJA TU COMENTARIO

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

¡Suscríbete!

Recibe novedades y recursos en tu bandeja de entrada