March 6, 2019 in Sin categoría

Tradicionalment s’ha considerat que les dones eren les responsables del treball domèstic i de la cura familiar, mentres que esl homes s’encarregàven de proveïr la llar de recursos.

Aquestes idees provenen d’una tradició i, encra que tingui molts anys, s’ha posat en dubte perque, evidentment, són injustes, per això es va generar un canvi: Avui dia, les dones, es troben fen feines de tot tipus i els homes poden fer també feines de cura de les persones i de la llar.

Però encara avui dia hi ha gent que manté la creença que les dones tenen diferents capacitats que els homes a l’hora de exercir un ofici. Això és així perque hi segueixen havent un conjunt d’imatges mentals compartides (estereotips) que s’associen a les dones i als homes.

L’escripotroa Chimamanda Ngozi Adichie diu que “si veiem la mateixa cosa una vegada i altra, acaba essent normal”. Segurament hauràs vist representats més vegades homes bombers, policies, mecànics…amb actitiuds de racionalitat, dinamisme i valentia. I, al a vegada, hauràs vist moltes més vegades en contes o en películes a infermeres, cuidadores de persones grans o netejadores. Aquestes imatges repetides tantes vegades i convertides en estereotips ens marquen l’elecció dels nostres estudies i de la nostra professió.

Parlem de desigualtat quan donem menys reconeixement i prestigi social a les ocupacions considerades femenines.

Discriminació directa

Ho consideres just?

Aquest seria un exemple de DISCRIMINACIÓ DIRECTE: cobrar salaris diferents fent la mateixa fiena. Un altre exemple seria un tracte discriminatori a les dones per motiu d’embaràs o maternitat.

Discriminació indirecte

Un clar exemple de DISCRIMINACIÓ INDIRECTA es produeix qun un fet, encra que estigui formulat en termese neutres, perjudica a les dones. Aquestes il·lustracions ens mostren com les profesions associades a la feminitat tenen menys reconeixement social i, per tant, els seus salaris també són més baixos que el conjunt d’oficis masculinitzats.

En aquest sentit, a Little Revolutions hem cret un joc basat en la eliminació dels rols de génere a les professions. Un joc per educar en i per a la igualtat mostrant que no hi ha oficis de dones ni d’homes i que qualsevol pot treballar de la profesió que desitgi.

DEJA TU COMENTARIO

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

¡Suscríbete!

Recibe novedades y recursos en tu bandeja de entrada